Address
ບ້ານໜອງບຶກເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
  • Telephone: 020-2221 0570, 2212 7445
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ພະນັກງານ​ຂາຍ
Job ID : 17.0013619

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (​ດ່ວນ)

ບໍລິສັດລາວ​-ເມໂຕຣຈຳກັດເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍແລະຄູ່ຄ້າຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້ CATERPILLAR ​ແຕ່ຜູ້ດຽວໃນປະເທດລາວເຊິ່ງຈໍາໜ່າຍແລະໃຫ້ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນ CATERPILLAR ທຸກຊະນິດເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງກົນຈັກໜັກສຳລັບງານກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ໂຮງານຊີມັງ, ງານກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ, ​ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຈັກສຳລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ​ແລະ ​ລົດ​ໂຟກລິບສໍາລັບ​ຍົກຍ້າຍສິນຄ້າ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ທາງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ຂະຫຍາຍ​ກິດຈະການ ​ແລະ ​ຕ້ອງການ​ເພື່ອ​ນຮ່ວມ​ງານໃນຕຳແໜ່ງພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງກົນຈັກໜັກຈຳນວນ 4ຕໍາແໜ່ (ມີ​ລາຍໄດ້ດີ).

  1. ຕຳແໜ່ງພະນັກງານຂາຍຈຳນວນ 4 ຕໍາແໜ່ງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

-    ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດໃນການນຳສະເໜີຂາຍສິນຄ້າແລະ ຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນການຂາຍ

-    ໄປພົບລູກຄ້າ (​ບໍລິສັດຫຼືໜ້າສະນາມຂອງລູກຄ້າ) ​ແລະນຳສົ່ງສິນຄ້າເມື່ອມີການຂາຍເກີດຂື້ນ

ເງື່ອນໄຂແລະວຸດທິການສຶກສາຂອງຜູ້ສະໝັກ

-    ເພດຊາຍ ຫລື ຍິງອາຍຸ 2​4-35 ປີ

-    ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ, ວິສະວະກຳໄຟຟ້າແລະສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

-    ມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ແລະ ຍິນດີຮັບນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່.

-    ມີຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າພາສາຈີນ, ພາສາຫວຽດນາມແລະ ພາສາອັງກິດໄດ້(ຈະພິຈາລະນາ​​ເງິນເດືອນເປັນພິເສດ)

-    ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງຫຼືໜ້າສະນາມຂອງລູກຄ້າໄດ້ (ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ແລະມີໃບຂັບຂີ່)

-    ຖ້າມີປະສົບການໃນການຂາຍເຄື່ອງກົນຈັກໜັກມາແລ້ວ(ຈະພິຈາລະນາ​​ເງິນເດືອນເປັນພິເສດ)

ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກງານມີດັ່ງນີ້:ໃບຊີວະປະຫວັດ 1 ສະບັບ, ຮູບ​ຖ່າຍ​ປະຈຸ​ບັນ(3X4) 1 ສະບັບ, ​ໃບປະກາສະນີຍະບັດ 1 ສະບັບ, ສຳເນົາໃບຜ່ານງານ 1 ສະບັບ(ຖ້າມີ), ​ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ສະບັບ(ສະບັບ​​ຕົ້ນ), ​ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ 1 ສະບັບ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ1 ສະບັບ, ສຳເນົາປະກັນສັງຄົມ(ຖ້າມີ), ສຳເນົາໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່1 ສະບັບ.

ສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກໄດ້ທີ່: Email:bounlom.xaop@metrocat.comແລະlmc_sales@metrocat.com ຫຼືນຳມາຍືນທີ່ສຳນັກງານບໍລິສັດລາ-​ເມໂຕຣຈຳກັດທີ່ບ້ານໜອງບຶກເໜືອ, ​ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫຼືສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໂທ: 020-2221 0570, 2221 0570a

 

 

Enter your details to apply for this position

Email *
Full name *
Mobile number *
Upload CV *
Only .doc, .docx, and pdf CVs allowed, max 1MB
 
 

Job Summary

2017-01-07
745

Other positions from this employer


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la