ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ IV

ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ IV

ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ຈັດງານມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກັບງານ CV Clinic ທີ່ຫ້ອງການ 108, ພວກເຮົາມີການແນະນໍາການຂຽນ CV (Curriculum vitae: ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້), ກວດແກ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ CV ພ້ອມກັບມີ CV ແລະ Cover letter ຕົວຢ່າງໃຫ້. ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຈະຈົບ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢາກປ່ຽນວຽກ ນີ້ແມ່ນໂອກາດດີ ໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ກຽມໂຕສູ່ການສະໝັກວຽກ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີສະຖາບັນໃດສອນຢ່າງຈິງຈັງ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນໍາກັນ.

ແຂກຮັບເຊີນພິເສດ ກັບຫົວຂໍ້ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງສົນໃຈ!!
"4 ຄຳຖາມ ສູ່ການເລືອກວຽກງານຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ" ໂດຍ ອ.ຈ ສົມຫວັງ

ສາມາດຕິດຕາມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາທີ່ Facebook: 108JOB Magazine ແລະ ວາລະສານ 108 ແລ້ວພົບກັນ.


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la