ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ III

 

ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ III

 

ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ຈັດງານມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກັບງານ CV Clinic ທີ່ຫ້ອງການ 108, ພວກເຮົາມີການແນະນໍາການຂຽນ CV (Curriculum vitae: ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້), ກວດແກ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ CV ພ້ອມກັບມີ CV ແລະ Cover letter ຕົວຢ່າງໃຫ້. ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຈະຈົບ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢາກປ່ຽນວຽກ ນີ້ແມ່ນໂອກາດດີ ໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ກຽມໂຕສູ່ການສະໝັກວຽກ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີສະຖາບັນໃດສອນຢ່າງຈິງຈັງ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນໍາກັນ. ສາມາດຕິດຕາມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາທີ່ Facebook: 108JOB Magazine ແລະ ວາລະສານ 108 ແລ້ວພົບກັນ.

 

 


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la