ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ II

ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ II

ຈັດງານມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສໍາລັບງານ CV Clinic ຂອງຫ້ອງການ 108 ພວກເຮົາ ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ ແນະນໍາການຂຽນ CV, ກວດແກ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ CV ພ້ອມກັບມີ CV ແລະ Cover letter ຕົວຢ່າງໃຫ້ກັບນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຈະຈົບ, ຜູ້ທີ່ຈົບແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຄິດຈະປ່ຽນວຽກ. ໄລຍະນີ້ເປັນໂອກາດດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຈະຈົບ ແລະ ກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ການຊອກສະໝັກວຽກ ສາມາດເຂົ້າມາຮ່ວມງານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນກັບພວກເຮົາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ສາມາດຕິດຕາມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາທີ່ Facebook: 108JOB Magazine ແລະ ວາລະສານ 108 ແລ້ວພົບກັນ.


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la