ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ I

ງານ CV Clinic ຄັ້ງທີ I

ກັບມາອີກແລ້ວສໍາລັບງານດີໆ ຂອງຫ້ອງການ 108 ພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາພັກໄປໄລຍະໜຶ່ງກັບປີໃໝ່ລາວ. ວັນທີ 14 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງການ 108 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດງານ ສໍາມະນາແນະນໍາການຊອກວຽກໃນຮູບແບບຂອງ CV Clinic ເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຈະຈົບ, ຜູ້ທີ່ຈົບແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຄິດຈະປ່ຽນວຽກ. ໃນງານເປັນການແນະນໍາການຂຽນ CV, ກວດແກ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ CV ພ້ອມກັບມີ CV ແລະ Cover letter ຕົວຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງ ຕ້ອງຂໍບອກເລີຍວ່າ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມາຮ່ວມງານແມ່ນໄດ້ຄວາມຮູ້ລົ້ນມືໄປແບບເຕັມໆ ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາດີໆ ທີ່ຫາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃສອີກແລ້ວ. ທ່ານໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈ ເພາະພວກເຮົາຍັງຈະຈັດຂຶ້ນອີກ, ສາມາດຕິດຕາມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາທີ່ Facebook: 108JOB Magazine ແລະ ວາລະສານ 108. ທຸກທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຮ່ວມ ເພື່ອຮັບຄໍາແນະນໍາດີໆ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການນໍາກັນ. ແລ້ວພົບກັນ.

More in this category: « CV Clinic 4/6/2016 Career Fair 6th »

089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la