ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 4

ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 4

ງານ Career Seminar ທີ່ຫ້ອງການ 108 ຂອງພວກເຮົາມີການຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ 4 ແລ້ວ!!!, ຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດຈາກບໍລິສັດ United Mercury Group Laos ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງກົນຈັກໜັກຫຼາຍຍີ້ຫໍ້ ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.

ບໍລິສັດ United Mercury Group Laos ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ກໍາລັງມີການຂະຫຍາຍໂຕຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນເອເຊຍ ລ່າສຸດແມ່ນ ປະເທດລາວ ເຊິ່ງກໍາລັງມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ໃນງານຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກ ຜູ້ຊອກວຽກຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກແລ້ວ ພິເສດສຸດໆ ສໍາລັບ ທ່ານໃດທີ່ຂຽນໃບສະໝັກ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສິດເຂົ້າສໍາພາດໂດຍກົງ ກັບທາງພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເອກະສານ ເປັນໂອກາດດີສໍາລັບຜູ້ຊອກວຽກສຸດໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ທາງຫ້ອງການພວກເຮົາຍັງມີ CV Clinic ຊ່ວຍແນະນໍາກ່ຽວກັບການຂຽນ CV ຂອງຜູ້ຊອກວຽກ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າເປັນທີ່ສົນໃຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານແມ່ນໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອໄປປັບປຸງ CV ຂອງຕົນເອງ ກ່ອນຈະສະໝັກວຽກ. ສໍາລັບທ່ານໃດຢາກໂອກາດດີໆຄັ້ງນີ້ ກຽມຕິດຕາມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາທາງ ວາລະສານ 108 ແລະ Facebook page: 108JOB Magazine ແລ້ວເຂົ້າມາຮ່ວມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປກັບພວກເຮົາ.


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la