ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 3

ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ 3

ວັນທີ 12 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງຫ້ອງການ 108 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດງານ Career Seminar ອີກແລ້ວ, ຄັ້ງນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ່ 3 ທີ່ທາງພວກເຮົາໄດ້ຈັດງານ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກໄດ້ພົບປະກັນ ເຊິ່ງງານຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດຈາກບໍລິສັດ RMA ເຂົ້າມາແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບບໍລິສັດເພີ່ນ ແລະ

ບໍລິສັດຢູ່ໃນເຄືອດຽວກັນ ຕ້ອງຂໍບອກວ່າ ມີຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງທີ່ທາງບໍລິສັດຕ້ອງການ ເພື່ອຮັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ພິເສດສຸດໆ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ RMA ແລ້ວ ຍັງໄດ້ນັ່ງລົມກັນແບບເປີດໃຈກັບທາງພະນັກງານບຸກຄະລາກອນຂອງບໍລິສັດເພີ່ນ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດດີໃນກາແລກປ່ຽນ ປະສົບການກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊອກວຽກ ວ່າຕ້ອງການຊອກວຽກແບບໃດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງທີມງານບຸກຄະລາກອນຍັງໄດ້ອະທີບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄົນເພື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ເຄັດລັບຕ່າງໆທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນເວລາໄປສໍາພາດຕົວຈິງ ເຊິ່ງເປັນການແນະນໍາຈາກຜູ້ສໍາພາດຕົວຈິງ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານນີ້ ແລະ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ຢາກເຂົ້າມາສໍາພັດກັບບັນຍາກາດແບບນີ້ ສາມາດຕິດຕາມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Facebook: 108JOB Magazine, ວາລະສານ 108 ແລ້ວເຂົ້າມາຮ່ວມແລກປ່ຽນປະສົບການກັບພວກເຮົາ.


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la