ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 2

ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 2

ວັນທີ 27 ເດືອນ ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງການ 108 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດສໍາມະນາ ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກ ໄດ້ມີໂອກາດມາພົບປະກັນ, ງານຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ 2 ທີ່ພວກເຮົາຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດຈາກບໍລິສັດ DKSH ເຂົ້າມາແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງເພີ່ນ ພ້ອມກັບຕໍາແໜ່ງວ່າງທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການຮັບສະໝັກຢູ່.

ງານຄັ້ງນີ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຈາກຜູ້ຊອກວຽກເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ນອກຈາກຈະມາຮັບຟັງການແນະນໍາຂອງບໍລິສັດ DKSH ແລ້ວ ສິ່ງທີ່ທາງພວກເຮົາມີກິດຈະກໍາປະຈໍາຄື CV Clinic ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍກວດແກ້ CV ພ້ອມກັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃຫ້ແກ່ ຜູ້ສົນໃຈທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການຂຽນ CV ເຊິ່ງພວກເຮົາເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊອກວຽກທຸກຄົນ ສໍາລັບ ທ່ານໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈເພາະພວກເຮົາຈະຈັດຂຶ້ນອີກເລື້ອຍໆ. ຕິດຕາມງານຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Facebook: 108JOB Magazine, ເວັບໄຊທ www.108job.la ແລະ ວາລະສານ 108.


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la