ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 1

ງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 1

ແລ້ວໄປແລ້ວກັບງານ Career Seminar ຄັ້ງທີ່ 1 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ບໍລິສັດ 108 ຂອງພວກເຮົາ ຫຼາຍທ່ານຄືຈະໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມ. ງານ Career Seminar ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 30 ເດືອນ 1 ປີ 2016 ງານທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກໄດ້ມີໂອກາດມາພົບປະກັນ. ໄດ້ມາໂອ້ລົມ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຮ່ວມກັນ. ງານຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ບໍລິສັດ PRUDENTIALLIFEASSURANCE (LAO) ທີ່ໄດ້ມາແນະນໍາກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ຂອງເພີ່ນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງທີ່ບໍລິສັດກໍາລັງຕ້ອງການ ລວມເຖິງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ທາງບໍລິສັດກໍານົດໄວ້. ເຊິ່ງພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານຄືຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ກຽມທີ່ຈະສະໝັກໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມຕາມທີ່ຕົນເອງຄິດໄວ້.

 

ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນງານຍັງມີ CV CLINIC ທີ່ໄດ້ແນະນໍາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການຂຽນ ຊີວະປະຫວັດ ຫຼື CV (Curriculum Vitae) ເຂິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຊອກວຽກ ພ້ອມກັບການກວດແກ້ຊີວະປະຫວັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານ ອີກດ້ວຍ. ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານແມ່ນໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາດີໆຈາກທາງພວກເຮົາ ແລະ ຍັງເປັນງານທີ່ ຟຣີ!!! ບໍ່ມີຄ່າລົງທະບຽນໃດໆ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈງານຄັ້ງຕໍ່ໄປສາມາດຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ຈາກ Facebook ທີ່: 108JOB Magazine, ວາລະສານ 108 ແລະ ເວັບໄຊ 108online.la ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໂອກາດດີໆແບບນີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ.

 


089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la