MMG

Featured Employers

Client Banners

Resources

ໜ້າທີ່ຂອງລູກຈ້າງ

ໜ້າທີ່ຂອງລູກຈ້າງ

Career Advice November 14, 2014

ຄວນປະພຶດໂຕໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ 1. ສ້າງ​ຜົນງານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສ້າງ​ພາບ ວິທີ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ເຈົ້າ​ນາຍ​ຮັກ​ແມ່ນການຮັບ ຜິດຊອບໜ້າທີ່​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດບໍ່ວ່າເຈົ້າ ນາຍຈະ​ເຫັນ​ຜົນງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນມື້ນີ້ ຫຼືມື້

ບຸກຄະລິກກັບການເຮັດວຽກ

ບຸກຄະລິກກັບການເຮັດວຽກ

Career Advice November 7, 2014

ສະ​ໄໝນີ້​ເລີ່​ມມີ​ການ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະ​ລິກ​ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຕ່າງໆ​ເກີດ​ຂື້ນ. ຖ້າ​ບຸກຄະ​ລິກບໍ່ດີ ຕໍ່​ໃຫ້​ມີໜ້າຕາ ​ແລະ ​ຮູບ​ຮ່າງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຫຼາຍຂະໜາດ​ໃດ​ກໍ​ຕົກ​ອັນ​ດັບ​ໄປ​ໄດ້​ງ່າຍໆ​ເລີຍ.

ປະເມີນຕົນເອງກ່ອນຊອກວຽກ

ປະເມີນຕົນເອງກ່ອນຊອກວຽກ

Career Advice October 17, 2014

ນາຍຈ້າງບາງຄົນບອກວ່າຈຸດອ່ອນອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ ເຂົ້າສຳພາດວຽກແມ່ນການຂາດເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນໃນອາຊີບ ແລະ ຫຼັກຖານ ຫຼື​ ສິ່ງ​ຊີ້​ວັດກ່ຽວກັບການປະເມີນຕົນເອງ.

ມາລະຍາດໃນການສື່ສານທາງໂທລະສັບ

ມາລະຍາດໃນການສື່ສານທາງໂທລະສັບ

Career Advice October 17, 2014

ການ​ຮັບ​ໂທລະສັບ​ຢ່າງ​ມື​ອາຊີບ​ໝາຍ​ເຖິງ​ມາດ​ລະ​ຍາດ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ ​ແລະພາບ​ລັກ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ອົງ​ກອນ ພະນັກງານ​ຕ້ອນຮັບ ຫຼື​ເລຂານຸການ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ເວົ້າ​ຈາ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ (ຜູ້​​ໂທມ​າ) ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທລະສັບ.


Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la