MMG

Featured Employers

  1. New Jobs
  2. By Company
  3. By Industry
  4. By Province
  5. Jobs Ending Soon
next
prev

Resources

ໜ້າທີ່ຂອງລູກຈ້າງ

ໜ້າທີ່ຂອງລູກຈ້າງ

Career Advice November 14, 2014

ຄວນປະພຶດໂຕໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ 1. ສ້າງ​ຜົນງານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສ້າງ​ພາບ ວິທີ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ເຈົ້າ​ນາຍ​ຮັກ​ແມ່ນການຮັບ ຜິດຊອບໜ້າທີ່​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດບໍ່ວ່າເຈົ້າ ນາຍຈະ​ເຫັນ​ຜົນງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນມື້ນີ້ ຫຼືມື້

ບຸກຄະລິກກັບການເຮັດວຽກ

ບຸກຄະລິກກັບການເຮັດວຽກ

Career Advice November 7, 2014

ສະ​ໄໝນີ້​ເລີ່​ມມີ​ການ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະ​ລິກ​ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຕ່າງໆ​ເກີດ​ຂື້ນ. ຖ້າ​ບຸກຄະ​ລິກບໍ່ດີ ຕໍ່​ໃຫ້​ມີໜ້າຕາ ​ແລະ ​ຮູບ​ຮ່າງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຫຼາຍຂະໜາດ​ໃດ​ກໍ​ຕົກ​ອັນ​ດັບ​ໄປ​ໄດ້​ງ່າຍໆ​ເລີຍ.

ປະເມີນຕົນເອງກ່ອນຊອກວຽກ

ປະເມີນຕົນເອງກ່ອນຊອກວຽກ

Career Advice October 17, 2014

ນາຍຈ້າງບາງຄົນບອກວ່າຈຸດອ່ອນອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ ເຂົ້າສຳພາດວຽກແມ່ນການຂາດເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນໃນອາຊີບ ແລະ ຫຼັກຖານ ຫຼື​ ສິ່ງ​ຊີ້​ວັດກ່ຽວກັບການປະເມີນຕົນເອງ.

ມາລະຍາດໃນການສື່ສານທາງໂທລະສັບ

ມາລະຍາດໃນການສື່ສານທາງໂທລະສັບ

Career Advice October 17, 2014

ການ​ຮັບ​ໂທລະສັບ​ຢ່າງ​ມື​ອາຊີບ​ໝາຍ​ເຖິງ​ມາດ​ລະ​ຍາດ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ ​ແລະພາບ​ລັກ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ອົງ​ກອນ ພະນັກງານ​ຕ້ອນຮັບ ຫຼື​ເລຂານຸການ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ເວົ້າ​ຈາ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ (ຜູ້​​ໂທມ​າ) ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທລະສັບ.


Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la