Career Advice

6 ຂໍ້ດີທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກເສີມ (Part Time)

1. ມີລາຍຮັບພິເສດ: ເລຶ່ອງລາຍໄດ້ເປັນເຫດຜົນຫຼັກຢ່າງໜຶ່ງໃນການເຮັດວຽກພາດທາມ (Part-Time) ເພາະເປັນຊ່ອງທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຫາເງິນມາຈ່າຍໃນເລຶ່ອງບັນເທີງຕ່າງໆ ແລະ ຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ນອກເໜືອຄວາມຈຳເປັນ ຫຼື ໃນບາງກໍລະນີອາດເປັນຊ່ອງທາງຫາເງິນມາເພຶ່ອແບ່ງເບົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ

ອາຫານເພື່ອຄົນເຮັດວຽກ

ອາຫານເພື່ອບຳລຸງສາຍຕາ ຕາ​ເປັນ​ອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນອັນ​ດັບ​ຕົ້ນໆ ຂອງ​ຮ່າງກາຍຖ້າ​ເຮົາ​ໃຊ້ສາຍຕາຫຼາຍຈົນ​ເກີນ ໄປ​ອາດຈະ​ມີ​ຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ຕາກໍ່​ໄດ້, ອາຫານທີ່ບຳລຸງສາຍຕາໄດ້ດີແມ່ນປະເພດຕັບ, ມອນ​ໄຂ່, ນົມ, ໝາກຮຸ່ງ,ຈຳພວກ​ພື​ດທີ່​ມີ​ສີ​ເຫຼືອງ, ສີແດງ ​ແລະ ສີຂຽວ​ເຂັ້ມ​.

ສ້າງຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ

ສ້າງຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ ເມື່ອຍບໍ່?? ເຫງົານອນບໍ່?? ຢາກໃຫ້ຮອດໂມງເລີກວຽກໄວໆແມ່ນບໍ່ ມື້ນີ້ແອດມິນມີສິ່ງດີໆໃນການສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ໂຕເອງໃນການເຮັດວຽກ

ມາລະຍາດໃນການໄປສຳພາດ

ບໍ່ຄວນ​ນຳ​ ຜູ້​ປົກຄອງ ຫຼື ໝູ່​ໄປ​ນຳ ໃນ​ຕອນ​ນັດ​ສຳພາດ ​ເພາະ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ເຖີງຄວາມ​ເປັນ​ເດັກນ້ອຍຄວນ​ຈະ​ມາ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ. ຂະນະ​ທີ່​ນັ່ງ​ຖ້າ​ເອີ້ນສຳພາດ​ຄວນ​ນັ່ງ​ຖ້າ​ດ້ວຍ ​ກິລິຍາ ​ມາລະຍາດ​ ທີ່​ຮຽບຮ້ອຍ.

ເທັກນິກການເຈລະຈາ

ການ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່ລອງ​ນັ້ນ​ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ເຈ​ລະຈາ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ ຫຼື​ແມ້​ແຕ່​ກັບບຸກຄະລາ​ກອນ​ໃນໜ່ວຍງານ​ດຽວກັນມັນກໍຕ້ອງມີຫຼັກການທີ່ຄ້າຍໆກັນ ການ​ເຈລະຈາ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ກັນ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈຶ່ງຖື​ວ່າການ​ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ​ນັ້ນປະສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງແຕ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງພໍໃຈແຕ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຍັງເຄືອງຢູ່.

089/1 Anou Village; Samsanthai Road;
Chanthabouly District Vientiane Capital
Lao PDR
Job Posting Inquiry:
(856) 21 254709 and (856)2028811009
Mon - Fri, 8:30am - 5:30pm
E-mail: info@108job.la